Zaměření firmy SIVOP-I s.r.o. navazuje na původní činnost firmy SIVOP s.r.o, která byla založena v roce 2002 a zabývala se analýzami firemních procesů a jejich využitím pro výběr informačních systémů a jejich následnou implementaci. Vytvořila vlastní know how v oblasti procesních analýz a postupů při výběru procesně orientovaných informačních soustav pro podniky.

SIVOP-I s.r.o. se zabývá zejména zprostředkováním prodeje a nákupu firem všech velikostí, respektive obchodních podílů či akcií.

Řeší většinou prodej ziskových firem, jejichž majitelé se chtějí dále orientovat na jiné aktivity, popřípadě již nechtějí nadále aktivně podnikat apod.

Transakce (prodej firem) mají různé podoby: např. prodej obchodního podílu nebo akcií společnosti, prodej podniku, jeho části nebo souboru majetku, vytvoření společného podniku, vstup finančního kapitálu do podniku... 

Právě se nacházíme v době, kdy se mnoho podnikatelů po letech tvrdé práce rozhoduje, co dál. Únava, stereotyp, nuda, zdravotní problémy, zasloužený odpočinek… Co ale s firmou?

Řešením takovéto situace je firmu prodat, odpočinout si a pak se rozhodnout, co dál. Především prodej s.r.o., ale také a.s. a dalších firem je nyní velmi častý a my jsme připraveni vám prodej společnosti efektivně vyřešit, ať už komplexně nebo třeba pomoci s dílčími částmi procesu prodeje.

Před samotným prodejem podniku je nutné si ujasnit svou pozici a stav firmy. Podívejte se na následující body a zjistěte, zda je vaše firma vhodným kandidátem na prodej.

 

Co zvyšuje šance na prodej firmy?

 • ziskovost
 • rostoucí obrat
 • vlastní erudovaní zaměstnanci
 • řádné vedení administrativní agendy
 • přiměřené čerpání úvěrů a leasingů
 •  funkční systém kontroly jakosti a minimum reklamací

Co snižuje šanci na prodej firmy

 • zhoršující se ekonomické parametry
 • pokles obratu
 • vysoké zadlužení, vysoký podíl leasingů
 • obor podnikání ohrožený globálními vlivy
 • nízká kvalita produkce, časté reklamace
 • pohledávky po lhůtě splatnosti
 • problémově vedené podnikové agendy, pokuty, penále, sankce

Pokud u vás převládají kritéria snižující šanci na prodej firmy, nevadí. Pro tyto případy máme speciální program, ve kterém připravujeme firmy na prodej. Pomůžeme vaší firmě dostat se do kondice a následně uskutečnit úspěšný prodej.

V oblasti zprosředkování prodejů a nákupů firem splečnost SIVOP-I s.r.o. úzce spolupracuje se sesterskou firmou Alef Bet s.r.o. 

Novinky

PF 2015

26.12.2015 19:43
Přejeme krásné vánoce a šťastný Nový rok.

Převod podílů

01.09.2014 14:35
RNDr. Vladimír Svoboda odkoupil od ing. Michala Teplého 50% obchodních podílů ve společnosti...

Spolupráce firem SIVOP-I s.r.o., Alef Bet s.r.o. COMPREX s.r.o.

07.03.2014 09:34
Společnosti SIVOP-I s.r.o., Alef Bet s.r.o., COMPREX s.r.o.  se dohodli na obchodní...

Prodej podílu v SIVOP s.r.o.

19.02.2014 11:10
RNDr. Vladimír Svoboda prodal svůj podíl ve společnosti SIVOP s.r.o. Firmy SIVOP s.r.o. a SIVOP-I...

Hledáme investora

03.02.2014 20:31
Pro svého klienta v oblasti distribuce léčiv hledáme investora. Klient operuje v unikátním tržním...

Příjemné a požehnané svátky.

21.12.2013 10:01
Společnost SIVOP-I s.r.o. přeje všem svým klientům, obchodním partnerům s přátelům požehnané a...

Další kontrakt z odvětví zdravotnictví

08.12.2013 15:01
SIVOP-I s.r.o. uzavřel další kontrakt na zprostředkování investice do dodavatelů zdravotnických...

Nový kontrakt

27.08.2013 19:58
Společnost SIVOP-I s.r.o. uzavřela kontrakt s význačným výrobcem zdravotnického materiálu a léčiv...