Optimalizace pasivní strany bilance.

Optimalizace pasivní strany je úloha, která úzce souvisí s prodejem podílů ve firmě, má ovšem jinou povahu. Má také návaznost na strategii společnosti, její ziskovost, strukturu a likviditu aktiv a řadu dalších faktorů. Jakkoli je řešení této úlohy v segmentu středních firem podceňováno, v mnoha případech se od něho odvíjí schopnost firmy generovat zisk i dostatek hotovosti na invetiční záměry či výplatu dividend. Její řešení je tedy vždy významným faktorem celkové úspěšnosti podniku. Solečnost SIVOP-I s.r.o. vychází při jejím řešení z rozsáhlých poradenských zkušeností svých pracovníků a z teoretických a časem prověřených modelů.